AYDIN’DA JEOTERMALIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARAR DEĞERLENDİRİLDİ
AYDIN GÜNCEL HABER TV.- Aydın’da İlçe Kent Konseyleri ile çevreci sivil toplum kuruluşların temsilcileri jeotermalın  çevreye verdiği zararları dile getirmek için toplandı.
Efeler Milli Aydın Bankası Salonunda  düzenlenen toplantıda, açılış konuşmasını yapan Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir,  16.12.2017 tarihinde Efeler Kent Konseyinin daveti ile gerçekleşen toplantıya Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Efeler Kent Konseyi Genel Sekreteri Ufuk Soğancı, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı İsmail Tezgel, Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, İncirliova Kent Konseyi Başkanı Baki Aslantaş, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Efeler Belediye Meclis üyeleri İsmail Türkbay, Hulusi Şahinci, Fikri Aydın, Aydın Çevre Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili ve üyeler Şermin Çetin, Şerif Öztürk ve Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Özçakır ve Akın Yakan’ın katıldığını belirterek, il de yaşanan çevre sorunların tartışıldığı ve tartışma neticesinde  önemli hususların tespit edildiğini ifade etti.
Erdemir, yapılan tespitleri 7 madde altında topladıklarını belirerek, ” Birincisi, bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi adına enerji en önemli unsurlardan biridir. Enerjinin elde edilmesi için gayret sarfedilmeli ve ülkenin enerji ihtiyacı karşılanmalıdır.  Fakat enerji üretimi için doğa, insan, tarım, çevre ve ekolojik denge dikkate alınmalı ve tahrip edilmemelidir. İkincisi, Aydında yaşanan çevre sorunları ile ilgili olarak asıl olan görevli kamu kurumlarının Aydın ile ilgili resmi istatistikleri ve verileri açıklamasıdır. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün çevre (hava, su ve toprak) ölçüm değerlerinin ve JES başta olmak üzere, çevre kirliliğine neden olan tesislerle ilgili denetim sonuçlarını açıklaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün son 5 yılda Aydın ilinde gerçekleşen ölüm istatistikleri ve diğer tüm sağlık verilerini kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Üçüncüsü, Aydın ilinde çevre duyarlılığının geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Dördüncüsü, Aydın da yaşanan çevre sorunlarının doğru bir şekilde ortaya konabilmesi için her türlü bilimsel araştırma desteklenmeli ve değerlendirilmelidir.
Beşincisi, Jeotermal kaynaklar belediyeler tarafından da kullanılmalı ve o belde de yaşayan insanların ısıtma, soğutma ve tarım faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Böylece jeotermal kaynaklar kamu kurumları eliyle kullanılacak ve daha sonra da reenjeksiyon ile çevre kirliliğine neden olmadan kullanılabilecektir. Altıncısı, Anayasa’nın 56.maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü içermektedir. Bu nedenlerle kamu kurumları duyarlı olmalı, JES ile ilgili halktan gelen şikayetler dikkate alınmalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından denetimler yapılmalı ve bu konuda halk bilgilendirilmelidir. Yedincsici ise Çevre duyarlılığı ile kurulan dernekler desteklenmeli, halkın sesine kulak verilmelidir”  ifadelerine yer verdi.
Gazetecilerin sorularına yanıtların verildiği toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından Jeotermelden enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevrede yaşayan insan, hayvan ve kültür bitkileri üzerinde zararının olup olmadığı yönde tarafsız bir kurul tarafından araştırılıp rapor halinde kamuoyuna açıklanacağı yönündeki soruya Erdemir, Jeotermal enerji üretimi sonucu oluşan buharın Aydın’a verdiği zararın araştırılıp uzmanlarca ölçümlerin yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesinin 1 milyon TL bütçe ayırdığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve Kent Konseyleri olarak takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
(HÇ.18ARALIK2017)