TEMA, “Doğa dostu belediye başkanları aranıyor”

AYDIN-GÜNCEL HABER TV. (Hüseyin Çetinkaya) – Aydın’ın Efeler ilçesin de Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğa dostu belediye başkanı arandığı belirtildi.

Doğa koruma kent politikalarının çevresinde değil, merkezinde olmasının amaçlandığını belirten TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, TEMA Vakfı 31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi’ni hazırladığını ifade etti.

Özdemir, yayımladığı yazılı açıklamasın da, “‘Sürdürülebilir yaşam ilkesi’ çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımların özetlendiği belgenin kamuoyu duyurusu bir basın toplantısı ile yapıldı.

Basın toplantısında bilgiler veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Kente ilişkin alınan her karar ve atılan her adım, insanların yaşam kalitesini etkilediği kadar toprak, su, orman, mera, tarım alanları gibi doğal varlıkları ve ekosistem bütünlüğünü de etkilediği ve bir başka deyişle, kenti yönetenlerin arazi kullanımı, yapılaşma, su ve atık yönetimi, ulaşım, enerji gibi alanlardaki tercih ve uygulamaları doğal varlıklarımızın kaderini belirlediği vurgusunun yapıldığına değinildi” ifdelerine yer verdi

.
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının Anayasa’da da garanti altına alındığını hatırlatan TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, yerel yönetimleri çevre hakkına uyan çalışmalar yürütmeye ve Ekosiyaset Belgesi’nde dikkat çekilen konularda çalışmaya davet edildiği ve TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi merkeze alan politika ve uygulamalar konusunda yerel yöneticilere yol göstermeyi hedeflediğini belirtti.

(HÇ.MART2019)