JES İLE AÇIĞA ÇIKAN BUHAR VE AKIŞKANLARA TEPKİ

AYDIN GÜNCEL HABER TV.- (Hüseyin Çetinkaya) – Aydın’ da jeotermale enerji üretimi esnasın da açığa çıkan buhar ve akışkanlara karşı  çevreci dernek üyeleri tepki gösterdi.

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir,  toprağa, havaya ve suya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, tarımsal ilaçlar, arıtılmayan evsel atıklar ve jeotermal santraller nedeniyle, Aydın’ın verimli topraklarına zarar verildiğini savunarak,  “Gelin hep beraber geleceğimizi kurtaralım” diyerek vatandaşları tüm canlıların ortak paydası olan çevreye karşı duyarlı olmaları için TEMA’ya üye olmaya çağırdı.

TEMA Vakfı’nın; yüzlerce projeye imza attığını, ülkeyi uluslararası çevre kuruluşlarında başarıyla temsil ettiğini ve ödüller aldığını belirten Mehmet Özdemir, yerelde yapılan eğitim, ağaçlandırma, gönüllülük, savunuculuk ve bilinçlendirme konularında gönüllü üyeleriyle birlikte mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Çevre Mücadelesi ( AYÇEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin Aydın’da, 2007 yılında çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu sonrası Aydın topraklarının yüzde 80’i jeotermal kullanımına açıldığını ifade ederek, Türkiye’de ihaleye çıkarılıp satılan jeotermal sahaların yüzde 73’ü Aydın’da yer aldığı belirtti.

Türkiye’de üretimdeki jeotermal santrallerin(JES) en fazla Aydın sınırları içinde yer aldığını belirten Dr. Metin Aydın,” Maalesef Aydın’da JES’lerin kurulumu ve faaliyetleri sırasında yürürlükteki kanunlara uyulmamakta, JES’ler birinci sınıf tarım arazilerine, özellikli ve özel ürün tarım arazilerine, sulak alanlara, doğal ve arkeolojik sit alanlarına, yerleşim yerleri içine kurulmaktadır. JES’ler faaliyetleri sırasında çıkardıkları akışkanların bir bölümünü reenjekte etmeyerek dere-çay-sulama kanallarına bırakarak yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını kirletmekte, bu sular ile sulanan topraklar ve tarımsal ürünler kirlenmekte, kirli tarımsal ürünleri tüketen insanlar ise sağlıklarını kaybetmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Aydın’daki JES’lerin faaliyetlerinden başta incir, zeytin, pamuk, turunçgiller olmak üzere tüm tarımsal ürünlerin fiziksel, kimyasal, ağır metal ve radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığı ispatlanmıştır. Aydın halkı ve çiftçisi tüm bu uygulamalardan mağdurdur” diye konuştu.

Türkiye de 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, Büyükşehir Belediyelerine “Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak” görevini verdiğini anımsatan Dr. Metin Aydın,  Kanunların Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yapmakla yükümlü kıldığı görevler çok net ve açık olmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu konularla özelliklede JES’ler ile ilgili bugüne kadar Aydın kamuoyunu tatmin edecek bir söylem ve etkinliğinin olmadığını savunarak, 2015 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna Aydın’da jeotermallerin zararlı etkilerini araştırmak için 1 milyon TL ödenek ayırdığını ve gereğinin yapılacağını bu açıklamanın üstünden 3 yıl geçmesine rağmen şimdiye kadar Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu para ile nasıl bir araştırma yaptığı yönün de kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılmadığını dile getirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Saime Seferoğlu 2018 yılında yayınladığı “Jeotermal Akışkanların Sulama Suyuna Karışmasının Çilek Bitkisi Üzerine Etkisi” çalışmasında jeotermal akışkanların çileğe verdiği zararları olduğu yönde verilerin yer aldığını belirten Dr. Metin Aydın, Aydın’da çevre konuların da yeterince önlemler alınmadığı taktirde özellikle JES’ler ile Aydın’ın canlı ve cansız tüm varlıkların uzun süre dilimin de insan eliyle olumsuz etkilenerek bölgede yaşanamaz hale geleceğini sözlerine ekledi.

(HÇ.26EYLÜL2018)