WWF-TÜRKİYE’ YEREL VE YAYGIN MEDYA TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK

AYDIN GÜNCEL HABER TV.- Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ‘ Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Okuryazarlığı Atölye Çalışması’ konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

İstanbul Şişli Radisson Blu Otel Toplantı Salonun da 06 Ekim 2017 Cuma günü yerel ve yaygın medya kuruluşu temsilcilerin de katılımı ile gerçekleşecek olan ÇED Okuryazarlığı Atölye Çalışması’ na WWF-Türkiye üyesi Aslı Gemici, Av. Ömer Aykul, Gül Türün, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyesi Süheyla Doğan, Birgün Gazetes’nden Özgür Gürbüz konuşmacı olarak katılacak.

Gün boyu devam edecek bilgilendirme toplantısı’nda bir açılama yapan Gül Türün, Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak, Avrupa Birliği’nin finasal desteğiyle Türkiyede ve Balkanlardaki beş ülkede Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) süreçlerini yakından takip eden bir proje yürüttüklerini,

Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Tolum Hareketi (CO-SEED) başlıklı proje, sivil tolumun kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilgili yasal çerçevenin geliştirilmesinin yanı sıra basının süreçlere yönelik ilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlandığını ifade etti.

(HÇ.05EKİM2017)